تجربیات ارزشمند سال ها کار و تلاش در توسعه و آبادانی کشور و احساس ضرورت برای ایجاد یک توان علمی-تجهیزاتی منسجم برای انجام خدمات ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی استاندارد و به روز و به کارگیری فناوری های جدید دنیا در این زمینه  اساس پیشرفت موسسین مهندسین مشاور زمین فیزیک پویا از تاسیس در سال 1389 بوده است. خوشبختانه خدمات این مجموعه که هر ساله به لحاظ کمی و کیفی رو به رشد بوده با اقبال خوبی از سوی کارفرمایان همراه شده است. پیرو این همراهی در راستای پاسخگویی به نیازهای کارفرمایان، متناسب با شرایط جدید در پروژه های خاص تدبیر بر آن بوده است با تغییرات مناسب در ساختار مدیریتی شرکت و توانمندی تیمی از متخصصین سخت کوش و با تجربه دانشگاهی خدمات ارائه نماییم. ما با برخورداری از دانش فنی استاندارد و به روز، همراهی کارکنان متعهد و توانمند، رعایت اخلاق حرفه ای و مشارکت فعال در حوزه طراحی، مهندسی و مشاوره انجام پروژه های بزرگ فرا ملی را در الگوی پیشرفت خود در نظر داریم و با امید به آینده ای روشن همچنان به تلاش خود ادامه خواهیم داد.