زمین فیزیک پویا

شرکت مهندسین مشاور

معرفی شرکت

مهندسین مشاور زمین فیزیک پویا از تیر ماه 1389 به طور رسمی فعالیت حرفه ای خود را در سطح کشور آغاز نمود. این مهندسین مشاور با بهره گیری از کارشناسان مجرب، صاحب سبک و اساتید دانشگاه با اجرای بیش از 400 پروژه در زمینه های مختلف ژئوتکنیک، زمین شناسی مهندسی، ژئوفیزیک، تحلیل خطر، زمین شناسی، اکتشافات معدن، اکتشافات ژئوشیمیایی و زمین شناسی زیست محیطی در بخش های داخلی و بین المللی در دیگر کشورها تا کنون در خدمت جامعه مهندسی و آبادانی ایران بوده است.


مطالعه بیشتر