دفتر مرکزی:

تهران، خیابان کارگرشمالی، بین خیابان دوازدهم و سیزدهم، پ1929،ط2

تلفن: 88632996-88010993-88024226 فکس:88003844

دفتر مشهد:

مشهد- خ فرهاد- فرهاد 25- تقاطع قدس، پ 121

تلفن:376777786-051

آزمایشگاه ژئوتکنیک واقع در تهران:

تهران-ابتدای جاده شهریار-کرج-هفت جوی-خیابان شهید دباغچی-خیابان بوستان-خیابان یاس-شماره6

دفتر و آزمایشگاه مرکزی عمان :

Buildikg no.604-A, Block: 6, Plot: 624, Way:4808, North Azeiba, Muscat, Oman

سایت: www.zaminphp.com

پست الکترونیکی: info@zaminphp.com