زمین فیزیک پویا

English

خدمات

ژئوتکنیک

ژئوتکنیک

خدمات این بخش در زمينه هاي مختلف ژئوتکنیک و بهسازی زمین نظیر مطالعات شناسایی و آماده سازی پی ابنیه های فنی خشکی و دریایی، حفر گمانه های اکتشافی و آزمایش های محلی، خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک ارائه می شود.

ژئوفیزیک

ژئوفیزیک

بخش ژئوفیزیک به عنوان یكی از محورهای اصلی شركت و با هدف انجام انجام مطالعات و روشهای ژئوفیزیکی متداول و نوین ازجمله انجام مطالعات ژئوالكتریك سطحی و عمیق به منظور اكتشاف منابع آب، ارزیابی زیرسطحی زمین و ...

زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی

زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی

مطالعات زمین شناسی مهندسی كلیه پروژه های عمرانی، تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی و نقشه های آلودگی خاک، مطالعات کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیر زمینی و ... از جمله خدمات این شرکت است.

معدن

معدن

مطالعات زمین شناسی اقتصادی و تخمین و ارزیابی معادن، تهیه نقشه های زمین شناسی، تهیه نقشه های التراسیون و تعیین اندیس های معدنی، انجام مطالعات سنجش از دور اكتشافی و ... از جمله خدمات این بخش است.

پروژه ها

پروژه های برتر بخش ژئوتکنیک

پروژه های برتر بخش ژئوتکنیک

پروژه های برتر بخش ژئوتکنیک به شرح زیر هستند: مشاور مادر مطالعات ژئوتکنیک پروژه تراکم دینامیکی اراضی استحصال شده از دریا مطالعات ژئوتکنیک نیروگاه دارخوئین مطالعات جامع ژئوتکنیک سایت شهید علیمحمدی مطالعات ژئوتکنیک مرحله سوم طرح آفسایت فاز 2 عسلویه مطالعات ژئوتکنیک پروژه ریز پهنه بندی لرز ه ای شهر...

پروژه های برتر بخش ژئوفیزیک

پروژه های برتر بخش ژئوفیزیک

پروژه های برتر بخش ژئو فیزیک به شرح زیر هستند: مطالعات ژئوفیزیک نجات بخشی چشمه بل مطالعات ژئوفیزیک خط 7 قطار شهری تهران و خط 2 قطار شهری مشهد مقدس مطالعات ژئوفیزیک شهر جدید گلبهار در مشهد مقدس توموگرافی لرز های سد بزرگ سیمره توموگرافی لرزه ای تونل توحید مطالعات...

پروژه های برتر بخش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی

پروژه های برتر بخش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی

پروژه های برتر بخش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی به شرح زیر هستند: ریزپهنه بندی لرزه ای شهر های مشهد و بابل و شهرستان های استان سیتان و بلوچستان مطالعات ناپایداری دامنه معدن طلای زرشوران مطالعات زمین شناسی مهندسی و تحلیل خطر زمین لرزه سد چومان مطالعات اطلس آلودگی خاك...

پروژه های برتر بخش معدن

پروژه های برتر بخش معدن

پروژه های برتر بخش معدن به شرح زیر هستند: مطالعات اکتشافی معدن آهن چادرملو مطالعات اکتشافی معدن آهن سقز مطالعات زمین شناسی، ژئوشیمی و تهیه نقشه معدنی معدن آهن ابرکوه مطالعات زمین شناسی معدن منگنز تربت حیدریه مطالعات مقدماتی و تفصیلی معدن مس کلاته گوك مطالعات اکتشافی معدن مس بهاریه...

پروژه های انجام شده در خارج از کشور

پروژه های انجام شده در خارج از کشور

تعدادی از پروژه های انجام شده در خارج از کشور عبارتند از: مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک در سد خیوتا (اقلیم کردستان عراق) مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک در سد چق چق (اقلیم کردستان عراق) مطالعات ژئوفیزیکی به روش ژئو رادار و خردلرزه سنجی...