زمین فیزیک پویا

English

مدیران و مشاوران

اصغر آزادی

اصغر آزادی

محمد رضا نیکودل

محمد رضا نیکودل

ناصر حافظی مقدس

ناصر حافظی مقدس

  • مدیر بخش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی
  • مدیر دفتر نمایندگی مشهد
  • hafezi@zaminphp.com
  • 021-88229609