زمین فیزیک پویا

English
انتصاب مدیر اجرایی جدید دفتر مشهد

انتصاب مدیر اجرایی جدید دفتر مشهد

یکشنبه ۱۷ ماه اردیبهشت ۱۳۹۶

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند که جناب آقای مهندس مهدی مقدس به عنوان مدیر اجرایی جدید دفتر مشهد منصوب شده اند.

از طرف همکاران شرکت برای جناب آقای مهندس مقدس در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت داریم.

 

حکم آقای مقدس