زمین فیزیک پویا

English
Study on Chromite Occurrences in Northern Part of Oman

Study on Chromite Occurrences in Northern Part of Oman

یکشنبه ۱۰ ماه اردیبهشت ۱۳۹۶

بدینوسیله موفقیت شرکت در اخذ پروژه “Study on Chromite Occurrences in Northern Part of Oman” را به اطلاع همکاران گرامی می رساند.برای همکاران دفتر عمان و گروه معدن در انجام با کیفیت و به موقع تعهدات شرکت در این پروژه که در محدوده ارتفاعات شمالی کشور عمان انجام می پذیرد، آرزوی موفقیت داریم.

 

 

عنوان پروژه:

Study on Chromite Occurrences in Northern Part of Oman

 

 • کد پروژه: ZPh.P ۲۲۳
 • کارفرما:  Public Authority of Mining
 • موقعیت:  محدوده ارتفاعات شمالی کشور عمان
 • مدت زمان انجام پروژه: شش ماه
 • مدیر پروژه: دکتر نادر تقی پور

 

 

شرح مختصر پروژه:

 • Review of the 174 occurrences location
 • Selection and printing of google earth images
 • Review of geological maps and documents
 • Review of satellite imagery using the remote sensing techniques
 • site visits for each of the 11 prospective areas and 174 chromite occurrences
 • Integration of the collected information
 • Prioritize the occurrences and make recommendations for the promising
 • Identify mining blocks for the most prospective Chromite occurrences