زمین فیزیک پویا

English
GEOTECHNICAL INVESTIGATION AT THE EXISTING LIZUG RESERVOIR COMPOUND IN WILAYAT SAMAIL

GEOTECHNICAL INVESTIGATION AT THE EXISTING LIZUG RESERVOIR COMPOUND IN WILAYAT SAMAIL

یکشنبه ۲۲ ماه اسفند ۱۳۹۵

بدینوسیله موفقیت شرکت در اخذ پروژه Geotechnical Investigation at the existing Lizug reservoir compound in Wilayat Samail  را به اطلاع همکاران گرامی می رساند. امید است اخذ این پروژه به عنوان یکی دیگر از پروژه های ژئوتکنیکی شرکت زمین فیزیک پویا در کشور عمان با توجه به ماهیت تخصصی آن، زمینه ساز ورود شرکت در موضوعات بهسازی پی به روش های نوین و پروژه های اجرایی ژئوتکنیک در آن کشور باشد. برای همکاران دفتر عمان و گروه های ژئوتکنیک در انجام با کیفیت و به موقع تعهدات شرکت در این پروژه که در اطراف شهر مسقط و منطقه Wilayat Samail  انجام می پذیرد، آرزوی موفقیت داریم.

 

 

عنوان پروژه:

 

 Geotechnical Investigation at the existing Lizug reservoir compound in Wilayat Samail

 • کد پروژه: ZPh.P ۲۲۲
 • کارفرما:  شرکت عمانی The Public Authority for Electricity & Water (PAEW)
 • موقعیت:  اطراف شهر مسقط و منطقه  Wilayat Samail
 • مدت زمان انجام پروژه: سه ماه
 • مدیر پروژه: مهندس مسعود یعقوبی
 • مدیر ارشد پروژه: دکتر محمدرضا نیکودل

 

 

شرح مختصر پروژه:

 • Topographic site survey
 • Trial pits
 • Drilling boreholes at depth ranging from 25.0 up to 40.0 m
 • Standard  Penetration  Tests
 • Downhole test
 • Disturbed / undisturbed sampling
 • Soil physical analysis, Oedometric tests, Isotropically Consolidated and Undrained tests, Unconsolidated Undrained tests, Direct Shear tests,
 • Geotechnical investigation report and records
 • Detailed design of improvement works