زمین فیزیک پویا

English
UNDERGROUND WATER SUPPLY ASSESSMENT AND TOPOGRAPHIC MAP PREPARATION

UNDERGROUND WATER SUPPLY ASSESSMENT AND TOPOGRAPHIC MAP PREPARATION

یکشنبه ۳ ماه بهمن ۱۳۹۵

بدینوسیله موفقیت شرکت در اخذ پروژه

 UNDERGROUND WATER SUPPLY ASSESSMENT AND TOPOGRAPHIC MAP PREPARATION

را به اطلاع همکاران گرامی می رساند.این پروژه از این دیدگاه که به کارفرمایی یک شرکت خارجی (شرکت بلژیکی Unit International S.A) و بر روی نیروگاه های سیکل ترکیبی مختلف در نقاط مختلف کشور به انجام می رسد، حائز اهمیت است. برای همکاران گروه ژئوفیزیک در انجام با کیفیت و به موقع تعهدات شرکت در این پروژه که در محدوده شهرهای مختلف زاهدان، ساوه، اهواز، قصر شیرین و صوفیان انجام می پذیرد، آرزوی موفقیت داریم.

 

 

عنوان پروژه:

 

 UNDERGROUND WATER SUPPLY ASSESSMENT AND TOPOGRAPHIC MAP PREPARATION

 • کد پروژه: ZPh.P ۲۱۹
 • کارفرما:  شرکت بلژیکی Unit International S.A
 • موقعیت:  شهرهای مختلف زاهدان، ساوه، اهواز، قصر شیرین و صوفیان
 • مدت زمان انجام پروژه: ۴ ماه
 • مدیر پروژه: مهندس محمد جعفری
 • مدیر ارشد پروژه: دکتر اصغر آزادی

 

شرح مختصر پروژه:

 • a. Water supply assessment
 • (Vertical electrical sounding (VES
 • Geo-electrical sections
 • Preparation of profile and similar transversal profile
 • Recommendation for water supply
 • Topographic map preparation
 • ۱:۲۰۰۰ scale topographic map of the area