زمین فیزیک پویا

English
نظارت کارگاهی مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک نیروگاه  بوشهر

نظارت کارگاهی مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک نیروگاه بوشهر

دوشنبه ۲۲ ماه آذر ۱۳۹۵

بدینوسیله موفقیت شرکت در اخذ و انجام پروژهنظارت کارگاهی مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک نیروگاه  بوشهر”  را به اطلاع همکاران گرامی می رساند. بدین وسیله از کلیه همکاران گروه ژئوتکنیک که در انجام با کیفیت و مطلوب تعهدات شرکت در این پروژه فعالیت داشتند قدردانی می گردد.

 

عنوان پروژه:

نظارت کارگاهی مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک نیروگاه  بوشهر

  • کد پروژه ZP 217
  • موقعیت: بوشهر – استان بوشهر
  • مدت زمان انجام پروژه: ۴ ماه
  • مدیر پروژه :مهندس علی اکبر علیان نژاد

 

 

شرح مختصر پروژه:

 

  • خدمات نظارت کارگاهی عملیات ژئوتکنیک تکمیلی برای تهیه داده های پایه طراحی نیروگاه بوشهر