زمین فیزیک پویا

English
امضای توافق نامه مشارکت زمین فیزیک پویا – خاورمیانه – مهر آوان زیست

امضای توافق نامه مشارکت زمین فیزیک پویا – خاورمیانه – مهر آوان زیست

دوشنبه ۲۲ ماه آذر ۱۳۹۵

بدین وسیله امضای “توافق نامه مشارکت و همکاری شرکت زمین فیزیک پویا با شرکتهای سازه بتن خاورمیانه و مهر آوان زیست” در فعالیتهای صدور خدمات فنی و مهندسی و تامین مالی (Finance) به کشور عمان به ویژه در زمینه صنایع سیمان، انرژی و آب به مدت یک سال از ابتدای آذر ماه سال جاری  (۲۱ Nov.) را به اطلاع همکاران گرامی می رساند.

 

امید است با تشکیل این مشارکت و همکاری جهت تحقیق و توسعه، نفوذ در بازار، کارآفرینی و کاریابی درصدور خدمات فنی و مهندسی به کشور عمان در زمینه صنایع سیمان، انرژی و آب نیز همانند زمینه های ژئوتکنیک، ژئوفیزیک و معدن دستاوردها و موفقیت هایی برای شرکت ایجاد گردد.