زمین فیزیک پویا

English
Study on Limestone occurances in Azakdat and western Uyun

Study on Limestone occurances in Azakdat and western Uyun

شنبه ۲۷ ماه شهریور ۱۳۹۵

بدینوسیله موفقیت شرکت در اخذ پروژه

 Study on Limestone occurances in Azakdat and western Uyun 

را به اطلاع همکاران گرامی می رساند.این پروژه با مشارکت شرکت عمانی AZD و به عنوان اولین پروژه معدنی شرکت در کشور عمان انجام میگیرد. برای همکاران دفتر عمان و گروه معدن در انجام با کیفیت و به موقع تعهدات شرکت در این پروژه که در دو محدوده استان ظفار (Dhofar) و شهرهای صلاله (Salalah) و ریسوت (Raysut) در کشور عمان انجام می پذیرد آرزوی موفقیت داریم.

 

 

عنوان پروژه:

Study on Limestone occurances in Azakdat and western Uyun 

 

 • کد پروژه: ZPh.P ۲۱۷
 • کارفرما: (Public Authority for Mining (Oman
 • موقعیت: Azakdat and western Uyun, Salalah and Raysut, Dhofar province,Oman
 • مدت زمان انجام پروژه: ۷٫۵ ماه
 • مدیر پروژه: دکتر نادر تقی پور
 • مدیر اجرایی دفتر عمان: مهندس مسعود یعقوبی

 

 

شرح مختصر پروژه:

 

 

 • The preparation, collection and investigation of documents, topographical and geological maps related to the study area
 • Data compilation of previous exploration results
 • Image analysis of satellite imagery using remote sensing
 • The determination of the favorable zones of limestone and prioritize, based on RS
 • Surveying and record the accessibility to limestone occurrences by GPS
 • Preparation of geological and topographic map, scale 1: 10,000
 • Drilling operations (core Drilling) to verify the quality and thickness of the limestone
 • Sampling of core drilling and limestone outcrops
 • Sample preparation and geochemical analysis of limestone
 • Data analysis consist of technical and economical evaluation of Limestone occurrences
 • “Zoning of limestone in Azakdat and Western Uyun in three categories of “building materials Breakers”, “value-added industries”, “civil companies