زمین فیزیک پویا

English
مطالعات ژئوتکنیک پروژه خط لوله ایران-عمان (محدوده کوه مبارک)

مطالعات ژئوتکنیک پروژه خط لوله ایران-عمان (محدوده کوه مبارک)

شنبه ۲۷ ماه شهریور ۱۳۹۵

بدینوسیله موفقیت شرکت در اخذ پروژه “مطالعات ژئوتکنیک پروژه خط لوله ایران-عمان (محدوده کوه مبارک)” را به اطلاع همکاران گرامی می رساند.این پروژه به عنوان اولین همکاری با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران انجام میگیرد. برای همکاران گروه ژئوتکنیک در انجام با کیفیت و به موقع تعهدات شرکت در این پروژه که در محدوده کوه مبارک استان هرمزگان انجام می پذیرد آرزوی موفقیت داریم.

 

 

عنوان پروژه:

مطالعات ژئوتکنیک پروژه خط لوله ایران-عمان (محدوده کوه مبارک)

 • کد پروژه: ZPh.P ۲۱۶
 • کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
 • موقعیت: منطقه کوه مبارک واقع در استان هرمزگان
 • مدت زمان انجام پروژه: ۲ ماه
 • مدیر ارشد پروژه: دکتر محمدرضا نیکودل
 • مدیر پروژه :مهندس رامین صفامنش

 

 

شرح مختصر پروژه:

 

 • انجام عملیات حفاری و آزمون های برجای ژئوتکنیکی در محدوده تاسیسات انتقال گاز
 • انجام عملیات ژئوفیزیکی مشتمل بر رادارنفوذی (GPR)، ژئوالکتریک و لرزه نگاری درون گمانه ای
 • انجام آزمایش های آزمایشگاهی
 • انجام مطالعات لرزه خیزی و تهیه گزارش مربوطه
 • بررسی و ارزیابی کمی و کیفی منابع قرضه
 • تهیه گزارش ژئوتکنیک و مهندسی پی