زمین فیزیک پویا

English
اخذ پروژه انجام مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک، احیاء سیستم زهکشی و طراحی سیستم پایش برج میلاد تهران

اخذ پروژه انجام مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک، احیاء سیستم زهکشی و طراحی سیستم پایش برج میلاد تهران

دوشنبه ۱۴ ماه تیر ۱۳۹۵

بدینوسیله موفقیت شرکت در اخذ پروژه “انجام مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک، احیاء سیستم زهکشی و طراحی سیستم پایش برج میلاد تهران” را به اطلاع همکاران گرامی می رساند و برای تیم پروژه در انجام با کیفیت و به موقع تعهدات شرکت آرزوی موفقیت می نماید.

 

 

عنوان پروژه: انجام مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک، احیاء سیستم زهکشی و طراحی سیستم پایش برج میلاد تهران

  • کد پروژه: ZPh.P ۲۱۴
  • کارفرما:  سازمان فنی و مهندسی شهر تهران
  • موقعیت: تهران
  • مدت زمان انجام پروژه: ۶ ماه
  • مدیر پروژه: مهندس علی اکبر علیان نژاد
  • مدیر طرح: دکتر نیکودل

 

 

شرح مختصر پروژه:

عبارتست از انجام مطالعات تکمیلی ژئوفیزیک (لرزه نگاری سطحی، ژئوالکتریک و رادار نفوذی زمین)، زمین شناسی مهندسی، آبهای سطحی، سیستم های زهکشی و ارائه راهکار و بهسازی فونداسیون و تهیه نقشه های اجرایی عملیات و ارائه نقشه و گزارش سیستم زهکشی و انجام خدمات و عملیات ژئوتکنیک در صورت نیاز