زمین فیزیک پویا

English
اخذ پروژه انجام مطالعات ژئوتکنیک سد قره چای (رامیان)

اخذ پروژه انجام مطالعات ژئوتکنیک سد قره چای (رامیان)

شنبه ۵ ماه تیر ۱۳۹۵

بدینوسیله موفقیت شرکت در اخذ پروژه ” انجام مطالعات ژئوتکنیک سد قره چای (رامیان)” را به اطلاع همکاران گرامی می رساند و برای تیم پروژه در انجام با کیفیت و به موقع تعهدات شرکت آرزوی موفقیت می نماید.

 

 

عنوان پروژه: انجام مطالعات ژئوتکنیک سد قره چای (رامیان)

  • کد پروژه: ZPh.P ۱۳۰
  • کارفرما:  شرکت آب منطقه ای استان گلستان
  • موقعیت: استان گلستان
  • مدت زمان انجام پروژه: ۶ ماه
  • مدیر پروژه: مهندس شاه حسینی
  • مدیر طرح: دکتر نیکودل

 

 

شرح مختصر پروژه:

عبارتست از انجام مطالعات مکانیک خاک و سنگ که مشتمل بر عملیات صحرائی (پرسیومتری، پرش پره، لوفران و … ) ، مطالعات آزمایشگاهی (تجزیه و تحلیل پارامترهای خاک و سنگ)، ارائه خدمات مهندسی و تهیه و ارائه گزارش