زمین فیزیک پویا

English
اخذ پروژه نظارت بر عملیات ژئوفیزیک به روش زمین رادار، ژئوالکتریک و الکترومغناطیس جهت شناسایی آبهای ژرفی

اخذ پروژه نظارت بر عملیات ژئوفیزیک به روش زمین رادار، ژئوالکتریک و الکترومغناطیس جهت شناسایی آبهای ژرفی

یکشنبه ۵ ماه اردیبهشت ۱۳۹۵

بدین وسیله موفقیت شرکت در اخذ پروژه “نظارت بر عملیات ژئوفیزیک به روش زمین رادار، ژئوالکتریک و الکترومغناطیس جهت شناسایی آبهای ژرفی” را به اطلاع همکاران گرامی می رساند و برای تیم پروژه در انجام با کیفیت و به موقع تعهدات شرکت آرزوی موفقیت می نماید.

 

عنوان پروژه : نظارت بر عملیات ژئوفیزیک به روش زمین رادار، ژئوالکتریک و الکترومغناطیس جهت شناسایی آبهای ژرفی
کد پروژه : ZPh.P 129
کارفرما : گروه ژئوفیزیک دانشگاه خلیج فارس

موقعیت : استان بوشهر، یزد و آذربایجان غربی

مدت زمان انجام پروژه : ۴ ماه
مدیر پروژه: دکتر آزادی

مدیر طرح : دکتر آزادی

 

 

شرح مختصر پروژه :

نظارت بر عملیات ژئوفیزیک جهت تعیین و شناسایی آبهای ژرفی، نظارت عالی بر عملیات ژئوفیزیک و کنترل گزارشات