زمین فیزیک پویا

English
اخذ پروژه انجام مطالعات ارزیابی سختی بستر حوضچه آرامش در دو بندر پرک و بنود

اخذ پروژه انجام مطالعات ارزیابی سختی بستر حوضچه آرامش در دو بندر پرک و بنود

شنبه ۴ ماه اردیبهشت ۱۳۹۵

بدین وسیله موفقیت شرکت در اخذ پروژه “انجام مطالعات ارزیابی سختی بستر حوضچه آرامش در دو بندر پرک و بنود” را به اطلاع همکاران گرامی می رساند و برای تیم پروژه در انجام با کیفیت و به موقع تعهدات شرکت آرزوی موفقیت می نماید.

 

عنوان پروژه : انجام مطالعات ارزیابی سختی بستر حوضچه آرامش در دو بندر پرک و بنود
کد پروژه : ZPh.P 128
کارفرما : موسسه عمران ساحل

موقعیت : استان بوشهر

مدت زمان انجام پروژه : ۱ ماه
مدیر پروژه:مهندس عرفان صادقی

مدیر طرح : دکتر نیکودل

 

 

شرح مختصر پروژه :

عبارت است از انجام آزمایش بر اساس استاندارد ASTM 6951، تعیین مقاومت لایه ها، تحلیل نتایج حاصله و ارائه گزارش مربوطه