زمین فیزیک پویا

English
اخذ پروژه تثبیت بستر آب شیرین کن یکصد هزار متر مکعبی بندرعباس

اخذ پروژه تثبیت بستر آب شیرین کن یکصد هزار متر مکعبی بندرعباس

یکشنبه ۱۵ ماه فروردین ۱۳۹۵

بدین وسیله موفقیت شرکت در اخذ پروژه “تثبیت بستر آب شیرین کن یکصد هزار متر مکعبی بندرعباس” را به اطلاع همکاران گرامی می رساند و برای تیم پروژه در انجام با کیفیت و به موقع تعهدات شرکت آرزوی موفقیت می نماید.

 

عنوان پروژه : تثبیت بستر به روش تلفیقی ریزشمع اشوبک و DSM پروژه احداث آب شیرین کن یکصد هزار متر مکعبی بندرعباس
کد پروژه : ZPh.P 127
کارفرما : مشارکت شرکت های مدیریت تانا انرژی-فراب-ماشین سازی ویژه-تیو انرژی

شرکت همکار : مهندسی تجهیز عمران ایستا

موقعیت : بندرعباس

مدت زمان انجام پروژه : ۴ ماه
مدیر پروژه:مهندس امیر فرشادفر

مدیر طرح : دکتر نیکودل

 

 

شرح مختصر پروژه :

عبارت است از عملیات، طراحی، تامین و اجرای تثبیت بستر سایت تجهیزات و مخازن آب شیرین کن بندرعباس با تهیه و اجرای ۴۲۶۰ متر طول ستون DSM  و ۹۰۶۰ متر طول ریز شمع اشوپک