زمین فیزیک پویا

English
قدردانی مدیر عامل از سرپرست کارگاه پروژه مطالعات ژئوتکنیک پتروشیمی مسجد سلیمان

قدردانی مدیر عامل از سرپرست کارگاه پروژه مطالعات ژئوتکنیک پتروشیمی مسجد سلیمان

چهارشنبه ۱۲ ماه اسفند ۱۳۹۴

همکار محترم جناب آقای مهندس رضا افتخارنیا

 

تلاش و همت پرسنل فعال در پروژه مطالعات ژئوتکنیک پتروشیمی مسجد سلیمان، موجب کسب رضایت کارفرمای پروژه (شرکت چینی Wuhuan Engineering. Company) گردید. بی شک موفقیت مجموعه شرکت در انجام با کیفیت و طبق زمانبندی مد نظر کارفرما، حاصل یکدلی و هماهنگی مثال زدنی تیم پروژه تحت مدیریت شایسته جنابعالی به عنوان سرپرست کارگاه این پروژه بوده است. لذا به نمایندگی از سایر اعضای محترم هیأت مدیره، به پاس این زحمات ارزنده از جنابعالی تقدیر و تشکر می گردد.

امید آنکه به همت همکاران پرتلاش و فرهیخته مان، به زودی شاهد بالندگی و رشد بیشتر شرکت زمین فیزیک پویا در اهداف متعالی و چشم انداز های  ترسیم شده برای آن باشیم (ان شاا…).

SCAN_20160302_091711727