زمین فیزیک پویا

English
قدردانی مدیر عامل از همکاران پروژه انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک در ۶ ساختگاه سدهای کنترل سیلاب صلاله در کشور عمان

قدردانی مدیر عامل از همکاران پروژه انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک در ۶ ساختگاه سدهای کنترل سیلاب صلاله در کشور عمان

چهارشنبه ۱۲ ماه اسفند ۱۳۹۴

همکاران محترم آقایان مهندس مسعود یعقوبی، مهندس علی اکبر علیان نژاد و  مهندس رامین صفامنش

 

انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک در ۶ ساختگاه سدهای کنترل سیلاب صلاله در کشور عمان، که با تلاش دلسوزانه و خستگی ناپذیر همکاران شاغل دردفتر عمان به ثمر رسید، بی شک مایه افتخار و مباهات شرکت ما به عنوان یک پروژه کاملاً موفق  بین المللی است . ارزش کار ا ز این  نظر که شرکت زمین فیزیک پویابه عنوان اولین و تنها شرکت ژئوتکنیکی – ژئوفیزیکی ایرانی فعال در کشور عمان مسیر رشد سریعی را در پیش گرفته است، دو چندان می گردد.

بدین وسیله به نمایندگی از سایر اعضای محترم هیأت مدیره، از زحمات و تلاش های مستمر شما  همکاران محترم و شایسته (آقایان مهندس مسعود یعقوبی، علی اکبر علیان نژاد و رامین  صفامنش) تقدیر و تشکر می گردد.

امید است با اتکال به عنایت خداوند متعال، تدبیر و تفکر بین المللی و در نهایت اتحاد و همدلی تمامی همکاران پرتلاش و دلسوزمان، بتوانیم نماینده شایسته ای برای کشورمان در بازار پررقابت کشور عمان بوده و همواره پیام آور خبرهای خوشی از دستاوردهای بزرگتر برای مجموعه شرکت باشیم (ان شاا…) .

SCAN_20160302_095132462