زمین فیزیک پویا

English
اخذ پروژه انجام مطالعات لرزه خیزی، تحلیل خطر زلزله، تهیه طیف و تحلیل دینامیکی خاک پروژه پتروشیمی ونیران آپادانا

اخذ پروژه انجام مطالعات لرزه خیزی، تحلیل خطر زلزله، تهیه طیف و تحلیل دینامیکی خاک پروژه پتروشیمی ونیران آپادانا

دوشنبه ۱۰ ماه اسفند ۱۳۹۴

بدین وسیله موفقیت شرکت در اخذ پروژه “انجام مطالعات لرزه خیزی، تحلیل خطر زلزله، تهیه طیف و تحلیل دینامیکی خاک پروژه پتروشیمی ونیران آپادانا” را به اطلاع همکاران گرامی می رساند و برای تیم پروژه در انجام با کیفیت و به موقع تعهدات شرکت آرزوی موفقیت می نماید.

 

 

  • عنوان پروژه : انجام مطالعات لرزه خیزی، تحلیل خطر زلزله، تهیه طیف و تحلیل دینامیکی خاک پروژه پتروشیمی ونیران آپادانا
  • کد پروژه : ZPh.P 126
  • کارفرما : شرکت پتروشیمی ونیران آپادانا
  • موقعیت : فاز ۲ عسلویه
  • مدت زمان انجام پروژه : ۱ ماه
  • مدیر پروژه: خانم دکتر قزی

 

 

شرح مختصر پروژه :

 

انجام مطالعات لرزه خیزی و طرح طیف، شناسایی و مطالعه چشمه های لرزه ای، مطالعات آماری لرزه خیزی و برآورد خطر زمین لرزه، تحلیل دینامیکی خاک در محدوده طرح