زمین فیزیک پویا

English
دوره آموزشی PETREL

دوره آموزشی PETREL

دوشنبه ۲۳ ماه آذر ۱۳۹۴

بدین وسیله به اطلاع همکاران گرامی می رساند دوره “علمی-تخصصی نرم افزار PETREL” توسط دانشگاه فردوسی مشهد در روزهای ۲۸ تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴ با مشارکت خانم دکتر قزی، آقایان مهندس جلادت و مهندس امانیان و همچنین توسط انجمن ژئوفیزیک ایران در روزهای ۱۷ و ۱۸ آذرماه ۱۳۹۴ به مدت ۱۶ ساعت در محل مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با مشارکت آقایان دکتر آزادی و مهندس توحیدیان برگزار گردید.

 

امید است دستاوردهای حضور همکاران در این دوره های آموزشی، در راستای اهداف استراتژیک شرکت (موفقیت در اخذ و انجام پروژه های صنایع بالادستی حوزه نفت و گاز) مورد استفاده و موثر واقع گردد.