زمین فیزیک پویا

English
اخذ پروژه خدمات ژئوتکنیک پروژه تراکم دینامیکی شرکت شیمیایی لاوان

اخذ پروژه خدمات ژئوتکنیک پروژه تراکم دینامیکی شرکت شیمیایی لاوان

یکشنبه ۲۲ ماه آذر ۱۳۹۴

بدین وسیله موفقیت شرکت در اخذ پروژه “خدمات ژئوتکنیک پروژه تراکم دینامیکی شرکت شیمیایی لاوان را به اطلاع همکاران گرامی می رساند و برای تیم پروژه در انجام با کیفیت و به موقع تعهدات شرکت آرزوی موفقیت می نماید.

 

 

  • عنوان پروژه : خدمات ژئوتکنیک پروژه تراکم دینامیکی شرکت شیمیایی لاوان
  • کد پروژه : ZPh.P 123
  • کارفرما : شرکت شیمیایی لاوان
  • موقعیت : استان بوشهر-شهرستان عسلویه
  • مدت زمان انجام پروژه : ۳ ماه

 

 

شرح مختصر پروژه :

 

حفاری گمانه های ماشینی به روش مغزه گیری ممتد و نمونه گیری از آنها، انجام آزمایش صحرایی نفوذ استاندارد، آزمایش های دان هول، آزمایش برجای ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی و همچنین انجام آزمایش های آزمایشگاهی در دو مرحله قبل و بعد از تراکم دینامیکی و تهیه گزارش مطالعات ژئوتکنیک لاوان