زمین فیزیک پویا

English
دوره آموزشی PROMAX

دوره آموزشی PROMAX

سه شنبه ۱۷ ماه آذر ۱۳۹۴

بدین وسیله به اطلاع همکاران گرامی می رساند، دوره “علمی-تخصصی پردازش داده های لرزه ای دو بعدی با نرم افزار PROMAX” توسط انجمن ژئوفیزیک ایران در روزهای ۳ و ۴ آذر ماه ۹۴ به مدت ۱۶ ساعت در محل مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با مشارکت آقایان مهندس علیان نژادی، مهندس جعفری و مهندس رستمی برگزار گردید.

 

امید است دستاوردهای حضور همکاران در این دوره های آموزشی، در راستای اهداف استراتژیک شرکت (موفقیت در اخذ و انجام پروژه های صنایع بالادستی حوزه نفت و گاز) مورد استفاده و موثر واقع گردد.