زمین فیزیک پویا

English
انتصاب مدیر اجرایی گروه ژئوفیزیک

انتصاب مدیر اجرایی گروه ژئوفیزیک

یکشنبه ۱۸ ماه مرداد ۱۳۹۴

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند که آقای مهندس عباس علیان نژادی به عنوان مدیر اجرایی گروه ژئوفیزیک شرکت منصوب شده اند.

 

از طرف همکاران شرکت برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.

 

SCAN_20150808_172838398