زمین فیزیک پویا

English
انتصاب مدیر مالی و اداری جدید شرکت

انتصاب مدیر مالی و اداری جدید شرکت

دوشنبه ۸ ماه تیر ۱۳۹۴

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند که آقای مهندس علی اکبر علیان نژاد به عنوان مدیر مالی و اداری جدید شرکت منصوب شده اند.

 

از طرف همکاران شرکت برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.

 

SCAN_20150629_170413857