زمین فیزیک پویا

English
اخذ پروژه مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک جهت مطالعه تثبیت حفرات ایجادشده در محور رمل-جندق

اخذ پروژه مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک جهت مطالعه تثبیت حفرات ایجادشده در محور رمل-جندق

سه شنبه ۲ ماه تیر ۱۳۹۴

بدین وسیله موفقیت شرکت در اخذ پروژه “مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک جهت مطالعه تثبیت حفرات ایجادشده در محور رمل-جندق” را به اطلاع همکاران گرامی می رساند و برای تیم پروژه در انجام با کیفیت و به موقع تعهدات شرکت آرزوی موفقیت می نماید.

 • عنوان پروژه : مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک جهت مطالعه تثبیت حفرات ایجادشده در محور رمل-جندق
 • کد پروژه : ZPh.P 116
 • کارفرما : راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • موقعیت : محور رمل-جندق استان اصفهان
 • مدت زمان انجام پروژه : ۲ ماه

 

شرح مختصر پروژه :

 

مطالعات ژئوفیزیک

 • برداشت رادار زمینی با آنتن ۲۵ مگاهرتز بر روی ریل
 • برداشت رادار زمینی به موازات و طرفین ریل با آنتن ۵۰ مگاهرتز
 • برداشت رادار زمینی در دره ها و محل های آب شستگی و یا شکستگی ها با آنتن ۵۰ مگاهرتز
 • برداشت پروفیل دو بعدی ژئوالکتریک در محل های  آب شستگی و یا شکستگی ها

 

مطالعات ژئوتکنیک

 • حفر گمانه های ماشینی
 • انجام آزمایش های برجا نظیر SPT
 • آزمایش های دانسیته، درصد رطوبت، دانه بندی، حدود اتربرگ و طبقه بندی خاک، انجام آزمایش واگرایی خاک