زمین فیزیک پویا

English
اخذ پروژه خدمات مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک در بخش جنوبی مسیر خط یک قطار شهری کرمانشاه

اخذ پروژه خدمات مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک در بخش جنوبی مسیر خط یک قطار شهری کرمانشاه

سه شنبه ۲ ماه تیر ۱۳۹۴

بدین وسیله موفقیت شرکت در اخذ پروژه “خدمات مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک در بخش جنوبی مسیر خط یک قطار شهری کرمانشاه” را به اطلاع همکاران گرامی می رساند و برای تیم پروژه در انجام با کیفیت و به موقع تعهدات شرکت آرزوی موفقیت می نماید.

  • عنوان پروژه : خدمات مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک در بخش جنوبی مسیر خط یک قطار شهری کرمانشاه
  • کد پروژه : ZPh.P 119
  • کارفرما : سازمان قطار شهری کرمانشاه
  • موقعیت : شهرستان کرمانشاه
  • مدت زمان انجام پروژه : ۵ ماه

 

شرح مختصر پروژه :

حفاری گمانه های ماشینی به روش مغزه گیری ممتد و انجام آزمایش های دان هول، پرسیومتری، نفوذپذیری، دانه بندی، حدود اتربرگ، آزمایش تک محوری، سه محوری، برش مستقیم، تحکیم، آزمایشات شیمیایی آب و خاک و….