زمین فیزیک پویا

English
پروژه های برتر بخش ژئوفیزیک

پروژه های برتر بخش ژئوفیزیک

پروژه های برتر بخش ژئو فیزیک به شرح زیر هستند:

 • مطالعات ژئوفیزیک نجات بخشی چشمه بل
 • مطالعات ژئوفیزیک خط ۷ قطار شهری تهران و خط ۲ قطار شهری مشهد مقدس
 • مطالعات ژئوفیزیک شهر جدید گلبهار در مشهد مقدس
 • توموگرافی لرز های سد بزرگ سیمره
 • توموگرافی لرزه ای تونل توحید
 • مطالعات ژئوفیزیکی منابع آب زیر زمینی در محدوده شرکت سیمان تیس چابهار
 • مطالعات ژئوفیزیک شناسایی خط لوله گاز ترش و سایر تاسیسات زیر سطحی پتروشیمی ماهشهر
 • مطالعات ژئوفیزیک پروژه های عمرانی مجتمع تجاری – مسکونی آذرخش، تصفیه خانه بزرگ گیلان و سیلوهای نوشهر
 • مطالعات ژئوفیزیک ساختگاه تصفیه خانه بزرگ گیلان
 • مطالعات ژئوفیزیک ساختگاه مجتمع تجاری – مسکونی آذرخش
 • مطالعات ژئوفیزیک ساختگاه سیلوهای بندر نوشهر
 • مطالعات ژئوفیزیک پروژه تونل باد پرندک