زمین فیزیک پویا

English
پروژه های برتر بخش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی

پروژه های برتر بخش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی

پروژه های برتر بخش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی به شرح زیر هستند:

 • ریزپهنه بندی لرزه ای شهر های مشهد و بابل و شهرستان های استان سیتان و بلوچستان
 • مطالعات ناپایداری دامنه معدن طلای زرشوران
 • مطالعات زمین شناسی مهندسی و تحلیل خطر زمین لرزه سد چومان
 • مطالعات اطلس آلودگی خاك استان گلستان
 • مطالعات مکان یابی محل دفن پسماندهای ویژه خراسان شمالی
 • مسیریابی، زمین شناسی و خاکشناسی خطوط لوله گاز انار، جوزن دهج
 • مسیریابی، زمین شناسی و خاکشناسی خطوط لوله گاز رابر – هنزا
 • مطالعات زمین شناسی مهندسی، لرز هخیزی، منابع قرضه و هیدروژئولوژی پروژه های مختلف عمرانی
 • مطالعات تامین منابع قرضه سنگی (مغزه، فیلتر و آرمور) موج شکن های مختلف کشور
 • مطالعات لرزه خیزی، منابع قرضه و زمین شناسی سد چومان
 • مطالعات زمین شناسی مهندسی احداث قطار سریع السیر برقی شهر جدید پردیس