زمین فیزیک پویا

English
پروژه های انجام شده در خارج از کشور

پروژه های انجام شده در خارج از کشور

تعدادی از پروژه های انجام شده در خارج از کشور عبارتند از:

  • مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک در سد خیوتا (اقلیم کردستان عراق)
  • مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک در سد چق چق (اقلیم کردستان عراق)
  • مطالعات ژئوفیزیکی به روش ژئو رادار و خردلرزه سنجی در حرم مطهر امام حسین (ع) (عراق)
  • مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی پروژه شبکه آبهای سطحی و فاضلاب شهر الهندیه (عراق)
  • مطالعات لرزه ای و مقاومت سنجی مسجد کوفه (عراق)
  • مطالعات ژئوتکنیک سدهای کنترل سیل منطقه آزاد صلاله (عمان)