زمین فیزیک پویا

English
پروژه های برتر بخش ژئوتکنیک

پروژه های برتر بخش ژئوتکنیک

پروژه های برتر بخش ژئوتکنیک به شرح زیر هستند:

 • مشاور مادر مطالعات ژئوتکنیک پروژه تراکم دینامیکی اراضی استحصال شده از دریا
 • مطالعات ژئوتکنیک نیروگاه دارخوئین
 • مطالعات جامع ژئوتکنیک سایت شهید علیمحمدی
 • مطالعات ژئوتکنیک مرحله سوم طرح آفسایت فاز ۲ عسلویه
 • مطالعات ژئوتکنیک پروژه ریز پهنه بندی لرز ه ای شهر مشهد
 • خدمات مهندسی ژئوتکنیک بندر نهر قصر
 • نظارت بر عملیات ژئوتکنیک سد و شبکه آبیاری آلج
 • مطالعات ژئوتکنیک پروژه ریز پهنه بندی لرز ه ای سیتان و بلوچستان
 • تعیین ضوابط و دستور العمل طراحی و اجرای تحکیم و پایداری زمینهای کم مقاومت با استفاده از تراکم و روشهای دینامیکی
 • طرح اصلاح نشست های منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
 • طرح اصلاح نشست پست برق پتروشیمی فجر واقع در منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام
 • مطالعات ژئوتکنیک مجتمع تجاری – مسکونی آذرخش
 • مطالعات ژئوتکنیک تصفیه خانه بزرگ گیلان
 • مطالعات ژئوتکنیک پروژه سیلوهای نوشهر
 • مطالعات ژئوتکنیک سیلوهای بندر نوشهر
 • مطالعات ژئوتکنیک طرح ساماندهی رودخانه هلیل جیرفت
 • خدمات مهندسی آزمایشگاه شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارك
 • مطالعات ژئوتکنیک  پروژه یارد سکوسازی عسلویه
 • خدمات نظارت کارگاهی ژئوتکنیک و آزمایشگاهی نیروگاه بوشهر ۲
 • مطالعات ژئوتکنیک پروژه مجتمع مسکونی نیاوران
 • مطالعات ژئوتکنیک پروژه تونل باد پرندک
 • بخش اول خدمات ژئوتکنیک پروژه ۲۵۰ واحدی زیتون
 • انجام آزمایشهای ارزیابی جهت مقاوم سازی مخازن آب تهران
 • مطالعات هیدروژئولوژی و ژئوتکنیکی محدوده معدنی ناریگان
 • خدمات نظارت عالیه ژئوتکنیک نیروگاه بوشهر ۲
 • Geotechnical Investigation of Flood Protection Dams of Salalah Freezone, Dhofar Governorate, Oman
 • مطالعات ژئوتکنیک احداث قطار سریع السیر برقی شهر جدید پردیس
 • خدمات مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک بخش جنوبی خط یک قطار شهری کرمانشاه
 • انجام آزمایشهای کنترلی ژئوتکنیک نیروگاه بوشهر ۲
 • مطالعات ژئوتکنیک مهندسی پی پتروشیمی مسجد سلیمان
 • خدمات مطالعات ژئوتکنیک سایت عسلویه – شیرینو
 • مطالعات ژئوتکنیک  و مکانیک خاک شرکت شیمیایی لاوان