زمین فیزیک پویا

English
ژئوفیزیک
ژئوفیزیک

ژئوفیزیک

با توجه به مزیت های روش های ژئوفیزیکی به عنوان روش های غیر مخرب، سریع و نسبتا کم هزینه تر برای اکتشافات زیرسطحی، این روش ها به سرعت جایگاه خود را در پروژه های مهندسی دنیا یافته است. در ایران نیز که کارایی این روش ها در حوزه نفت و گاز و معدن تا حدودی مشخص و تثبیت شده بود، در سایر پروژه های مهندسی نیز به تدریج جایگاه واقعی خود را می یابد.

لذا این مهندسین مشاور، بخش ژئوفیزیک را به عنوان یكی از محورهای اصلی شركت و با هدف انجام مطالعات و روش های ژئوفیزیکی متداول و نوین سازماندهی نموده و همواره تلاش داشته با استفاده از كارشناسان مجرب و كارآزموده، تجهیزات و نرم افزارهای پیشرفته و تجربیات مفید خود، در ارائه خدمات بهتر این حوزه كوشا باشد.

 

  • انجام مطالعات ژئوالكتریك سطحی و عمیق به منظور اكتشاف منابع آب و مطالعات آب زیرزمینی
  • ارزیابی زیرسطحی زمین
  • ارزیابی معادن، مطالعات ژئوفیزیک اکتشافی معادن (به روش  IP، RS ، مغناطیس سنجی و گرانی سنجی)
  • شناسایی گسل ها و مطالعات زیر سطحی مناطق شهری
  • انجام مطالعات ژئورادار جهت شناسایی حفرات، مناطق كارستی، قنوات، لوله ها و كانال های مدفون، مطالعات باستان شناسی و غیره
  • مطالعات لرزه نگاری به روش های مختلف داخل گمانه ای، بین گمانه ای، توموگرافی، لرزه نگاری عمیق و غیره
  • مطالعات ریزلرزه ها (میکروترمور) برای شناسایی خصوصیات دینامیكی آبرفت و سازه ها
  • مطالعات ژئوفیزیکی پروژه های خاص و ویژه از جمله انجام مطالعات، پردازش و تفسیر لرزه نگاری دو و سه بعدی در پروژه های اکتشافی نفت و گاز و نیز مطالعات ژئوفیزیکی دریایی