زمین فیزیک پویا

English
ژئوتکنیک
ژئوتکنیک

ژئوتکنیک

شرکت های متعددی در کشور به ارائه خدمات ژئوتکنیک در پروژه ها پرداخته و می پردازند؛ ولیکن به دلیل اهمیت شناسایی زیر سطحی پروژه های بزرگ و همچنین عدم رشد بسیاری از شرکت ها از دیدگاه تکنولوژی های نوین، همواره انجام عملیات ژئوتکنیک شامل حفاری ها، آزمون های صحرایی و آزمایشگاهی در حد استانداردهای بین المللی از دغدغه های کارفرمایان بوده است. علاوه بر این، مطالعات ژئوتکنیکی خاص و ویژه از جمله حفاری های دریایی، نمونه گیری ها و آزمون های میدانی خاص بعضا در رده تکنولوژی های برتر قرار می گیرد که توان فنی، تجهیزاتی و مالی بالایی را می طلبد.  لذا این شرکت به پشتوانه سهامدار حقوقی خود (شرکت سازه پردازی ایران) پوشش دادن این خلاء موجود و ایجاد یک شرکت ژئوتکنیکی با استاندارد بین المللی را هدف گذاری خود قرار داد و با اخذ بالاترین رتبه (رتبه ۱) خود را برای انجام خدمات ژئوتکنیک خاص و ویژه مهیا نموده است.

بخش مذكور در زمینه های كاری مختلف ژئوتکنیک وبهسازی زمین نظیر مطالعات شناسایی و آماده سازی پی ابنیه های فنی، شناسایی محلی، خدمات آزمایشگاهی، ارائه روش و اجرای پروژه های بهسازی زمین، استقرار واحد های آزمایشگاهی صحرایی و انجام پروژه های پیچیده و خاص ژئوتکنیکی خدمات ارائه می نماید. رئوس خدمات این بخش عبارت است از:

 

  • مطالعات شناسایی و آماده سازی پی ابنیه های فنی خشکی و دریایی
  • شناسایی محلی (حفر گمانه های اکتشافی، آزمایش های محلی)
  • خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک، سنگ، بتن و آسفالت
  • ارائه روش و اجرای پروژه های بهسازی زمین  (Nailing, Ischobeck, Pile, Micropile, Grouting, Jetgrouting & … )
  • استقرار واحد های آزمایشگاهی صحرایی و کنترل کیفیت عملیات اجرایی (خاک، بتن، آسفالت)
  • طراحی و اجرای دیوارهای حائل و سایر سازه های نگهبان
  • مطالعه و طراحی پروژه های پیچیده و خاص ژئوتکنیکی