زمین فیزیک پویا

English
همکاری های بین المللی

همکاری های بین المللی

شرکت زمین فیزیک پویا از بدو تاسیس همواره توجه ویژهای به صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین همکاری با شرکت های معتبر خارجی در پروژه های ملی و بین المللی داشته است و پروژه های موفقی را در کشورهای همسایه به ویژه عراق و عمان به انجام رسانده است.

این شرکت با پشتوانه سهامدار حقوقی خود (شرکت سازه پردازی ایران) و بسترهای حقوقی ایجاد شده برای فعالیت در سایر کشورهای هدف هم اکنون شرایط خوبی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورها دارد. توان فنی و تجهیزاتی و تجربیات ارزشمند این شرکت آن را برای رقابت با شرکتهای بین المللی دنیا مهیا ساخته و با توجه به مزیت های جغرافیایی در کنار این توان، می تواند برای کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی انجام مقرون به صرفه تر پروژه ها را در استاندارد بین المللی به دنبال داشته باشد.

تعدادی از پروژه های انجام شده در خارج از کشور:

  • مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک در سد خیوتا (اقلیم کردستان عراق)
  • مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک در سد چق چق (اقلیم کردستان عراق)
  • مطالعات ژئوفیزیکی به روش ژئو رادار و خردلرزه سنجی در حرم مطهر امام حسین (ع) (عراق)
  • مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی پروژه شبکه آبهای سطحی و فاضلاب شهر الهندیه (عراق)
  • مطالعات لرزه ای و مقاومت سنجی مسجد کوفه (عراق)
  • مطالعات ژئوتکنیک سدهای کنترل سیل منطقه آزاد صلاله (عمان)